Místní názvy

 Místní názvy obvykle vypovídají o historii místa a často nám představují i to, čemu se říká genius loci. V části uličník jsou popsány názvy ulic, i bývalé a jejich geneze, i když si uvědomuji, že to stále není úplné. Snažím se materiál doplňovat podle možnosti. K ulicím jsem zařadil také parky a náměstí, těch v Hradci mnoho není.
Vodní toky a rybníky - tento článek přesahuje svým rozsahem rámec města, jsou v něm zahrnuty i názvy z blízkého okolí, tok Nežárky je popsán celý.
Jindřichovým Hradcem neprotéká Dunaj, mosty přes Nežárku jsou krátké a na některých silnicích se z auta ani jejich existence moc nevnímá. Tato část se víc snaží upozornit na místa, kde mosty jsou, většinou totiž ani jména nemají.