Absolventi

Zadáme-li do některého z vyhledávačů v ČR pojem "absolvent", najdeme tam  odkazy na absolventy škol, ale těžko se dozvíme něco o pojmu "absolvent" v sedmdesátých letech na vojně. Žádá si to zajisté určité vysvětlení. Absolventi vysokých škol, pochopitelně úspěšní, měli v té době povinnost k základní vojenské službě v délce pouhých 12 měsíců, zatímco ostatní v délce 24 měsíců. Zato museli  navštěvovat a úspěšně absolvovat vojenskoé katedry, kde se učili vojenskému umění na úrovni škol důstojníků v záloze. K útvaru, pokud nebyli absolutně tupí nastoupili jako poddůstojníci, obvykle svobodníci absolventi. Hodnostní označení se od jiných poddůstojníků lišilo v tom, že z obou stran pecek byly zlaté pruhy, a z toho vzniklo lidové pojmenování absolventa "špagát". Před propuštěním do zálohy se ze špagáta mohl stát podporučík, tedy důstojník, iá když všechny práva důstojníka zdaleka neměl.

Jedna z velkých vojenských kateder byla v Motole na tehdejší konečné tramvaje č. 9, dnes je tam autoservis. Zajmavostí bylo, že tramvaje jezdily tehdy s ještě starými vozy, na konečné nebyla smyčka. Souprava se rozpojila a motorový vůz přejel na místo vpředu. Přitom se musela otočit kladka, tramvaje neměly sběrače jako dnes, ale kladky, které byly funkční jen po směru jízdy.

Ročník 1975-76

Tento ročník absolventů v Hradci byl zvláštní tím, jak se rychle zformoval a je dodnes zvláštní tím, že mnoho lidí z tohoto okruhu se dodnes schází. Velkou roli hrála i hudební skupina JISKRA (Jindřichohradecká skupina ryzích amatérů). I když musela hrát, co se tehdy vyžadovalo, zůstával čas i na legraci. Jedním z hudebních děl této skupiny byly vojenské písničky, které si můžete prohlédnout v tomto souboru:

Pisnicky.doc (42,5 kB)

Tato skupinová fotografie byla nepochybně pořízena v době vojákování zmíněných absolventů. Pokud si obrázek okopírujete a zvětšíte jistě se poznáte. Podle výložek se dmoívám, že jde o skupinovou fotografii před odchodem do civilu. Na fotografii také vidíte, jak vypadaly výložky "špagáta" a snad se i dovtípíte, proč se jim tak říkalo. Zajímavé je i číslo 75, které je v tomto kontextu mírně magické. Nejprve 75.hradecký pěší pluk, potom útvar 7500 a nakonec nástup v roce 1975.

 

 

Kontakty na bývalé absolventy jsou v tomto souboru:

VU7500.xls (23552)se
 

Soubor je průběžně aktualizoán z toho, co účastníci sdělí. Základ souoru sestavil v roce 2013 Jan Kramoliš. Pokud někdo z bývalých absolventů si bude prohlížet stránky a bude chtít upřesnit kontakt, sdělte údaje jemu nebo na adresu, která je uvedena na stránce.

 

Ve fotogalerii s názvem 1976 si prhlédněte obrázky absolventů z tohoto období Můžete tu vidět výložky absolventa jak vypadaly, pivo, to vypadá dnes stejně a interiér zahradní restaurace Rudolfov. Ta již neexistuje, byla to jedna z slavnýh hradeckých restaurací. Restaurace Rudolfov, dokud ještě existovala, byla také místem absolvenstských srazů.

Ve fotogalerii 2004 jsou obrázky ze srazu v roce 2004, který s konal již v restauraci U Šmiků.

Ostatní obrázky ze srazů jsou nebo budou umístěny na stránce "srazy". tady si ještě dovolím malou galerii skupinových fotografií ze srazu v roce 2006, kdy se uskutečnila vzpomínková návštěva Žižkových kasáren. V té stojí za pozornost první obrázek, který je z tribuny na nástupišti pluku. Ta se za těch dvacet let prakticky nezměnila.

 

 

 

 

Žižkovy kasárna 2006